Warning: getimagesize(files/entry_images/939/939.gif) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/users/0/lolipop.jp-dp19046326/web/qr/php/qr/freo/libs/freo/common.php on line 1338

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for files/entry_images/939/939.gif in /home/users/0/lolipop.jp-dp19046326/web/qr/php/qr/freo/libs/freo/common.php on line 1344

Warning: getimagesize(files/entry_images/938/938.gif) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/users/0/lolipop.jp-dp19046326/web/qr/php/qr/freo/libs/freo/common.php on line 1338

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for files/entry_images/938/938.gif in /home/users/0/lolipop.jp-dp19046326/web/qr/php/qr/freo/libs/freo/common.php on line 1344

Warning: getimagesize(files/entry_images/937/937.gif) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/users/0/lolipop.jp-dp19046326/web/qr/php/qr/freo/libs/freo/common.php on line 1338

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for files/entry_images/937/937.gif in /home/users/0/lolipop.jp-dp19046326/web/qr/php/qr/freo/libs/freo/common.php on line 1344

Warning: getimagesize(files/entry_images/936/936.gif) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/users/0/lolipop.jp-dp19046326/web/qr/php/qr/freo/libs/freo/common.php on line 1338

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for files/entry_images/936/936.gif in /home/users/0/lolipop.jp-dp19046326/web/qr/php/qr/freo/libs/freo/common.php on line 1344

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/lolipop.jp-dp19046326/web/qr/php/qr/freo/libs/freo/common.php:1338) in /home/users/0/lolipop.jp-dp19046326/web/qr/php/qr/freo/libs/freo/common.php on line 1014
顏文字記錄 | QR'S Diary
  • 分類:其他

做記錄用

01.  <( ̄︶ ̄)>   

  02.  <( ̄︶ ̄)/   

  03.   b( ̄▽ ̄)d   

  04. 汗( ̄口 ̄)!!

  05. ╮( ̄▽ ̄)╭  

  06. ╰( ̄▽ ̄)╭    

  07.  ╮( ̄﹏ ̄)╭ 

  08.   ( ̄▽ ̄@)

  09. ○( ̄﹏ ̄)○ 

  10.  <( ̄oo, ̄)/  

  11.  ╮( ̄▽ ̄")╭

  12. ︿( ̄︶ ̄)︿

  13.  /( ̄▽ ̄)♂ 

  14.  /( ̄▽ ̄)♀  

  15. ╭( ̄m ̄*)╮ 

  16. ╰( ̄▽ ̄)╯

  17.  <(@ ̄︶ ̄@)> 

  18.  帥( ̄▽ ̄)σ"  

  19.  羞(# ̄▽ ̄#)   

  20.  ( ̄Q ̄)╯

  21. 漲( ̄︶ ̄)↗   

  22.  跌(┬_┬)↘  

  23.  <( ̄ c ̄)y▂ξ

   24. ε( ̄□ ̄)3||

  25. ╮(╯▽╰)╭   

  26.  ╮(╯_╰)╭   

  27.  ╮(﹀_﹀")╭ 

  28. ╰(‵□′)╯

  29.  (#-.-)/ 

  30.   (︶︿︶)=凸  

  31.  (((‵□′))怒  

  32. ╭(─╴─)╮

  33. ˋ(′~‵")ˊ 

  34. ˋ(′o‵")ˊ  

  35.  ˋ(′ε‵")ˊ 

  36.  \(╯▼╰)/

  37. ┐(─__─)┌ 

  38.  <(‵^′)>氣!  

  39.  ┌(‵▽′)╭ 

  40. #(┬_┬)泣!

  41.  <( ̄︶ ̄)> <( ̄︶ ̄)><( ̄︶ ̄)>  

  42.  <( ̄︶ ̄)/<( ̄︶ ̄)/<( ̄︶ ̄)/

  43.  看拳o(╬ ̄皿 ̄)=○# ( ̄#)3 ̄)   

  44.  K.O <(o一-一)=○# ( ̄#)3 ̄)

  45.   (╯‵□′)╯︵ ┴─┴ 翻桌啦! 

  46.  翻桌啦! ┴─┴ ︵ ╰(‵□′╰)

  47. ╭∩╮( ̄▽ ̄)╭∩╮你有沒有搞錯! 

  48.  哼.哼.哼 <(︶︿︶)_╭∩╮╭∩╮

  49.  \("▔□▔)/\("▔□▔)/\("▔□▔)/

  50.  ~( ̄▽ ̄)~( ̄▽ ̄)~爽到不行~

  51.  ~( ̄3 ̄)~(︺ε﹀)~( ̄3 ̄)~快送醫! 

  52.  無影腳<(  ̄^ ̄)︵θ︵θ☆( >_<)

  53.  笨蛋<( ‵□′)───Cε(┬_┬)3 

  54.  夾!<( ‵□′)───C<─___-)||

  55. ╭ (′▽`)╭(′▽`)╭(′▽`)╯Go!

  56.  ︿( ̄︶ ̄)︽( ̄︶ ̄)︿飛.飛.飛.

  57.  兇手!兇手就是你! <( ̄﹌ ̄)@m   

  58.  我..我..是大豬頭╭(﹊∩∩﹊#)╮

  59.  來嘛!╮(╯◇╰)╭口禾火~口禾火~

  60.  …(⊙_⊙;)… ○圭~○列~怎麼醬?

  61.  <( ̄oo, ̄)/豬頭不是一天造成的!   

  62. ˋ(′o‵")ˊ這個你問我也不知道~

  63.  有火星人~ \("▔□▔)/\("▔□▔)/    

  64. 不要以為我不知道咩!┌(‵▽′)╭

  65.  <( ̄ c ̄)y▂ξ 真煩,來哈根草吧~   

  66. 叔叔~這樣很冷耶! (#-.-)/

  67.  我是優質大帥哥一枚. \( ̄▽ ̄)♂ 

  68. ♀( ̄▽ ̄)/ 我是優質大美女一枚.

  69.  ┐(─__─)┌ 你說我有啥米辦法咧~

  70. 吃飽飽,睡好好! ○(* ̄︶ ̄*)○

  71.  有沒有被豬揍過啊? ○(#‵︿′#)○

  72. ε(┬┬_┬┬)3  我 真 命 苦 ..

  73.  拆屋 ┴┴ ︵╰(‵□′)╯︵ ┴┴  

  74.  冷到不行 ≡ ̄﹏ ̄≡ 冷到不行..

  75.  <(‵^′)> 我看你還是回火星去好了!

  76.  <( ̄oo, ̄)/ 沒看過豬哥嗎??...

  77.  <( ̄︶ ̄)/ 喜歡嗎?把拔買給你~ 

  78. ︿( ̄︶ ̄)︿ 這學期歐趴歐趴啦~

  79.  無影腳昇級版 <(  ̄^ ̄)︵θ︵θ︵θ︵θ︵θ︵θ︵θ︵θ︵θ☆( >_<)~啊!

  80. 惡魔集團o(‵▽′)ψ 

   81. ψ(╰_╯)σ‧‧☆咒  

  82. ψ( ̄︶ ̄)ψ( ̄︶ ̄)ψ

   83. 嘟著嘴 ( ̄)︿( ̄)  

  84.(⊙o⊙) 目瞪口呆 

  85. \(~__~)/ 要抱抱啦...

  86. (>﹏<) 不~要~啦

  87. (⊙.⊙)a...怎樣?

  88. 〒▽〒 哇哇~人家不依

  89. o(一︿一+)o 怨.念 

  90. (─.─|||| 很多條線

  91. (#--)/ 下次小心.

  92. 鬼魂團 ㄟ(川.一ㄟ) 

  93. √(─皿─)√ 讓我咬

  94. (′ 3`)y==~ 人生海海..

  95. ( ̄y▽ ̄)╭ 唉唷唷~

  96. \(╯-╰)/ 不是我殺的 

  97. ( ̄▽ ̄#) = ﹏﹏ 飄走

  98. m(_ _)m 大人饒命啊! 

  99. ╭(′▽`)╭(′▽`)╯(讓咱們一起奔向夕陽吧...)

留言

  • 沒有留言。

留言登錄

  • 請輸入留言內容。
登錄模式
名字
E-maill
URL
留言
閱讀限制
認證碼
 (防止垃圾留言,請輸入右方的數字)認證碼